Vrije basisschool de bosuiltjes

Bieststraat 229
3191 Hever-Schiplaken
Tel: 015/61 10 73
E-mail: info@debosuiltjes.be
Inschrijvingen: Klik hier

Vakantie!

De Bosuiltjes zijn met vakantie!

De school is open tot vrijdag 3 juli.

Vanaf 24 augustus staan wij weer voor jullie klaar!

En nu ... heerlijk genieten maar!!

Sanitair blok

Op 1 juli starten de werken aan het sanitair blok. Tegen het schoolgebouw aan het kerkhof wordt een nieuw sanitair blok gebouwd. Op de bovenverdieping komt er een extra zorglokaal. Het asfalt van de speelplaats wordt verwijderd, nieuwe klinkers worden gelegd. De aannemer beloofde tegen 1 september klaar te zijn met de heraanleg van de speelplaats!

 

 

Doorlichting

Alle scholen van onze scholengemeenschap werden dit jaar doorgelicht door een inspectieteam. Onze school kwam als laatste begin juni aan de beurt.

Het resultaat van deze doorlichtingen kan u raadplegen op de website van onderwijs.vlaanderen (onderwijs.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen).

Het inspectieverslag van onze school zullen wij ook plaatsen op onze eigen website van zodra deze is toegestuurd.

Wij kunnen u melden dat wij bijzonder fier zijn op het resultaat van deze doorlichting. Proficiat voor onze personeelsleden en leerlingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen tot dit positief advies van de inspectie.

Wisseldag

Op woensdag 24 juni maken alle kinderen van onze school kennis met de juf of meester van volgend schooljaar. Tevens worden ook de nieuwe klasgroepen bekend gemaakt. Bij de kleuters worden alleen de kleuters van de instapklas verdeeld. De kleuters van de 1ste en 2de kleuterklas gaan met de ganse klas over naar het volgend kleuterklasje!

In de lagere school gebeurt er om de twee jaar een herverdeling van de klasgroepen in het 1ste, 3de en 5de leerjaar.

 

Wij wensen iedereen alvast een fijne start in september!

Droevig nieuws!

Beste ouders

Zopas kregen wij het bericht dat meester Hendrik overleden is na een aanslepende ziekte. Hij was pas 57 jaar. Wij zijn hierdoor erg geschokt en verdrietig.

Meester Hendrik is sedert 1983 verbonden aan onze school. Eerst als leerkracht in het eerste leerjaar te Hever. In Schiplaken  was hij klasleerkracht van het derde leerjaar, leerkracht muziek, zorgleerkracht en de laatste twee jaar LO – leerkracht voor zowel onze kleuter- en lagere school. Als turnleerkracht  herinneren de kinderen van onze school meester Hendrik het best.

In de klas zal hierover zeker verteld worden.  Wij verwachten dat uw kind hier thuis over zal willen praten. Mochten er problemen ontstaan, dan zijn wij altijd bereid hierover met u van gedachten te wisselen.

De afscheidsviering, gevolgd door de teraardebestelling waarop iedereen welkom is zal plaatshebben op zaterdag 13 juni om 10 uur in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw te Hever.

Voor de ganse familie onze Christelijke deelneming bij het verlies van zulk een fijne zoon, echtgenoot, vader, schoonvader, …

Beste Hendrik, bedankt voor de fijne tijd dat je bij ons was: voor je hulpvaardigheid, je gulle lach, je eeuwigdurende optimisme, …

Vriendelijke groet                                                                                                               namens het ganse schoolteam van De Bosuiltjes

 

herdenking meester Hendrik posted by directie

No Images

Inhoud syndiceren