3de trimester

Noteer alvast volgende vrije dagen in jullie agenda.

  • Woensdag 1 mei: dag van de arbeid en eerste communie
  • Zaterdag 25 mei: schoolfeest
  • Zondag 26 mei: vormsel
  • Donderdag 30 mei (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 31 mei (brugdag)
  • Maandag 10 juni: Pinstermaandag
  • Vrijdag 28 juni: de school eindigt om 12.00u