Ouderraad

 

De ouderraad van onze school bestaat uit een dynamische groep van ouders die de samenwerking tussen de school en ouders wil bevorderen. Haar voornaamste taak bestaat erin initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen en het schoolteam te versterken om zo een optimale schoolomgeving uit te bouwen.

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

 • Informeren van en communiceren met de ouders over het schoolgebeuren en over de eigen werking
 • Organiseren en faciliteren van activiteiten voor ouders zodat ze elkaar en de school beter leren kennen
 • In overleg met het schoolteam de school ondersteunen door hulp te bieden bij activiteiten die de ouderraad of de school organiseren
 • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid garanderen, door onder andere de schoolraad of het schoolbestuur te adviseren

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school en hecht een groot belang aan een goede relatie met de directie, de leerkrachten van de school en het schoolbestuur.

Klasantennes

In de Bosuiltjes werken we met klasantennes om zo alle ouders te bereiken. Elke klas heeft een klasantenne, een vrijwillige ouder die taken opneemt zoals het opmaken en verdelen van klaslijsten, het verspreiden van informatie van de ouderraad naar de ouders en vice versa, het organiseren van klasactiviteiten, het organiseren van een bedankje voor de leerkracht op het einde van het schooljaar…

Oudercomité

Drie maal per jaar organiseert de ouderraad een oudercomité. Tijdens deze vergadering worden beleidspunten en werkzaamheden besproken met alle geïnteresseerde ouders. Op deze vergaderingen zijn alle ouders en een vertegenwoordiging van het schoolteam welkom. Meer details over deze vergaderingen worden verspreid via de klasantennes.

Voor het schooljaar 2021-2022 gaan de oudercomité vergaderingen door op school, telkens om 20.00h. De data worden binnenkort weergegeven

De verslagen zijn terug te vinden via deze link


En verder?

De ouderraad is ook aangesloten bij het VCOV (de Vlaamse Confederatie voor ouders en Ouderverenigingen). Zij ondersteunen inhoudelijk onze werking. Ook bij de overheid vertegenwoordigen zij de ouders van het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs.

De ouderraad heeft eveneens een stem op gemeentelijk vlak in de Verkeerscommissie en het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Wil je de ouderraad bereiken, stuur een mail naar ouderraad.debosuiltjes@gmail.com

Mocht je interesse hebben om lid te worden van de ouderraad, of mee te willen werken aan bepaalde activiteiten, contacteer ons gerust.

Wie zijn wij? 

 • Karin Rombouts: Voorzitter
 • Stéphanie Siroux: Ondervoorzitter
 • Ann Bogaerts: Secretaris
 • Wim Vanderhaeghe: Penningmeester
 • Kristel De Schepper: Hoofdcontact klasantennes
 • Dorine Smeets: Actief lid, Veilige Bosuiltjes
 • Anja Kerssebeeck: Actief lid
 • Nathalie Hens: Actief lid
 • Roeland Kemps: Actief lid
 • Thomas Peeters: Actief lid

Activiteiten

In het schooljaar 2021-2022 zal de ouderraad ook weer activiteiten organizeren. Een overzicht zal hier binnenkort gegeven worden.

Indien je graag op één of andere manier wil helpen bij een activiteit, laat dit dan zeker weten via ouderraad.debosuiltjes@gmail.com

De Veilige Bosuiltjes

In 2018 is de werkgroep “de Veilige Bosuiltjes” opgericht. Dit is een initiatief van de ouderraad in samenwerking met een aantal geëngageerde (verkeers)ouders en de school, om de veiligheidsgedachte bij alle betrokkenen van de school te ondersteunen en te promoten. Dit met als doel een veilige school en schoolomgeving voor iedereen te creëren.

In het begin van dit schooljaar werd het charter van de Veilige Bosuiltjes ondertekend door de ouderraad, de school en de werkgroep.

De Veilige Bosuiltjes bestaat uit een actieve werkgroep van enthousiaste ouders en een netwerk van verkeersouders. Verkeersouders zijn vrijwilligers die mee ijveren voor de verkeersveiligheid en verkeersvaardigheid van leerlingen, in en rond de school, maar ook op weg van en naar school.

Bij deze willen we een warme oproep doen aan ouders, grootouders, buren, dorpsvrienden om je op te geven als verkeersouder. Met een groot netwerk kunnen we meer impact hebben.

Bij interesse contacteer veiligebosuiltjes@gmail.com