Samenstelling schoolbestuur vzw KODiD 2023-2026

De Algemene Vergadering van vzw KODiD (her)benoemde op haar vergadering van 20 december 2022 volgende bestuurders voor een periode van 4 jaar:
– Jos Petes, voorzitter
– Gerd Marissens, ondervoorzitter
– Lieve Hermans, secretaris
– Willy Schreurs
– Arthur Troch
– Dominique Vandebergh
– Dirk De Keukeleere
– Tom Coppens
– Karel Renet
Het schoolbestuur benoemde op zijn vergadering van 26 januari 2023 Wilfried Focquet, algemeen directeur vzw KODiD, tevens tot dagelijks bestuurder.
Het schoolbestuur is steeds bereikbaar via Wilfried Focquet (wilfried.focquet@kodid.be – 0485 / 04 00 95)