Inschrijvingen voor het schooljaar 2023 – 2024 (geboortejaar 2021)

Neem nu al contact op met onze school. Zo kunnen onze secretariaatsmedewerkers de eigenlijke inschrijving makkelijker voorbereiden. Je neemt best contact met hen op via secretariaat@debosuiltjes.be of telefonisch op 015 61 10 73.

De inschrijvingsprocedure voor de instappers geboren in 2021 is momenteel nog in volle voorbereiding. Er wordt door ons schoolbestuur met het gemeentebestuur overlegd om voor de Boortmeerbeekse scholen tot een eenduidige procedure te komen. Meer info volgt.

Update 1/9/2022
Er zijn 48 kleuters ingeschreven van het geboortejaar 2020. 7 kleuters staan op de wachtlijst.
Vrije plaatsen voor andere geboortejaren voor het schooljaar 2022 – 2023:
2019: 0
2018: 11
2017: 0
2016 L1: 18
2015 L2: 0 (3 leerlingen op de wachtlijst)
2014 L3: 3
2013 L4: 7
2012 L5: 0
2011 L6: 8