Schoolvisie

Een ‘nest’ in het dorp Schiplaken.

Onze school is het kloppend hart van het landelijke Schiplaken. Zij is een ontmoetingsplaats voor (groot)ouders en kinderen. Lokale verenigingen nodigen wij graag uit om mee school te maken.

Een ‘nest’ vol vertrouwen.

Bij De Bosuiltjes wensen wij het vertrouwen centraal te stellen. Door vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan kinderen geloven we dat ze kunnen groeien. Ze krijgen de kans om zelf initiatief te nemen, om succes te ervaren, maar ook om te vallen en weer op te staan. Vertrouwen stellen we ook in ouders. Ze zijn welkom om mee aan het verhaal van hun kind te schrijven.

Een open en actief ‘nest’.

Via ICT brengen we de wereld in de klas, maar nog liever gaan we zelf op onderzoek in de wereld om ons heen. Heel wat binnen- en buitenschoolse bewegingsactiviteiten en een uitdagend speelbos zorgen ervoor dat we fit blijven.

Een ‘nest’ waar wordt geleefd en geleerd.

We volgen het leerplan ZILL. Met een enthousiast en gedreven team willen we de ons toevertrouwde kinderen aansteken met zin in leven en zin in leren en hun zo maximale ontwikkelingskansen bieden en garant staan voor kwaliteitsvol onderwijs.

Een ‘nest’ met warme duidelijkheid.

Warmte en duidelijkheid vinden we heel belangrijk. Door warm te zijn zorgen we ervoor dat elk kind zich goed kan voelen op onze school. Duidelijkheid brengen we door structuur en afspraken te maken die we consequent naleven.

Een zorgzaam ‘nest’.

Door in te zetten op een krachtige leeromgeving zorgen onze juffen en meesters voor een brede basiszorg. Ze staan er niet alleen voor. Extra zorgleerkrachten, de zorgcoördinator en het CLB dragen hun steentje bij indien nodig. Maar er is ook zorg door onze leerlingen. Ze zorgen voor elkaar en door diverse milieuacties dragen ze bij aan een duurzame wereld.

Een ‘nest’ van verbondenheid, samen met Ollie.

Bij belangrijke momenten in het schoolleven komt onze schoolmascotte Ollie op bezoek. Door met z’n allen rond Ollie te vieren, te zingen en te lachen creëren we een sfeer van diepere verbondenheid.

Een ‘nest’ waar geloofd mag worden.

Als Katholieke dialoogschool willen we een oefenplaats zijn voor het samenleven in de wereld van nu. Zo leren we respectvol omgaan met wat eigen en anders is en dragen we bij aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, aan een wereld waar God van droomt.